Monographs

Vartiainen, M., Palomäki, E., Heiskala, M., Hakkarainen, K., Muukkonen, H. & Salo, K. (2014) Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe). Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 8/2014. 30 p. Helsinki. ISBN 978-952-60-5791-0 (electronic), ISBN 978-952-60-5790-3 (printed).

Hyrkkänen, U., Koroma, J., Muukkonen, H., Lehti, M. & Vartiainen, M. (2013) Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä. Menetelmiä työpaikkaselvitykseen. Turun ammattikorkeakoulu, raportteja 153. Turku. 88 s.

Lönnblad, J. & Vartiainen, M. (2012) Future Competences – Competences for New Ways of Working. Publication series B:12. University of Turku, Brahea Centre for Training and Development. 43 p. ISSN 1798-8195 (internet), ISBN 978-951-29-5063-8 (pdf)

Hyrkkänen, U., Koroma, J., Muukkonen, H., Ojalehto, M., Rautio, M. & Vartiainen, M. (2011) Mobiilin työn työolojen ja työkuormituksen arviointikonsepti. Turun ammattikorkeakoulu, raportteja 103. Turku. 58 s.

Haapamäki, J., Hakonen, M., Simanainen, K., Vartiainen, M., Nieminen, M.P. & Virtaharju, J. (2010) Kohti monipaikkaista virastoa – opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin. Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus.

Hyrkkänen, U. & Vartiainen, M. (2009) “Säädyllisissä ja hyvissä oloissa” Mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu, tutkimuksia 29. Turku. 94 s.

Kokko, N. & Vartiainen, M. (2006) Hajautetun työskentelyn vaatimukset ja hyvinvointitekijät. Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership, report 2. Espoo. 99 p + Appendixes 20 p. (Work Demands and Well-being Factors in Distributed Work).

Vartiainen, M. (Ed.) (2006) Workspace methodologies – studying communication, collaboration and workscapes. Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership, report 2006/3. Espoo.

Hyrkkänen, U. & Vartiainen, M. (2005) Mobiili työ ja hyvinvointi. Työpoliittinen tutkimus, nro 293. Helsinki: Työministeriö. (Mobile Work and Well-being). 255 p + Appendices 20 p

Vartiainen, M., Lönnblad, J., Balk, A. & Jalonen, K. (2005) Mobiilin työn haasteet. Työpoliittinen tutkimus, nro 269. Helsinki: Työministeriö. 183 s. (Challenges of Mobile Work).

Teklynx delivers cool label and barcode products. Try it out. . Check grademiners review to read the most reliable reviews by students . get redirected here from this source