Books and book chapters

Books (by year)

Hyrkkänen, U., Koroma, J., Muukkonen, H., Lehti, M. & Vartiainen, M. (2013) Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä. Menetelmiä työpaikkaselvitykseen. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 153.

Lönnblad, J. & Vartiainen, M. (2012) Future Competences – Competences for New Ways of Working. Publication series B:12. University of Turku, Brahea Centre for Training and Development. 43 p.  ISSN 1798-8195 (internet), ISBN 978-951-29-5063-8 (pdf).

Koroma, J., Hyrkkänen, U. & Rauramo, P. (2011) Mobiili työ – Työhyvinvointi liikkuvassa ja monipaikkaisessa tietotyössä. Opaskirja. Työturvallisuuskeskus.

Hyrkkänen, U., Koroma, J., Muukkonen, H., Ojalehto, M, Rautio, M. & Vartiainen, M. (2011) Mobiilin työolojen ja työkuormituksen arviointikonsepti. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 103.

Hyrkkänen, U. & Vartiainen, M. (2009) “Säädyllisissä ja hyvissä oloissa” – mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 29.

Bosch-Sijtsema, P., Ruohomäki, V. & Vartiainen, M. (2008) Knowledge work productivity in distributed teams: a review on elements affecting productivity of knowledge work. Research Report, Work psychology and Leadership, Helsinki University of Technology.

Vartiainen, M., Hakonen, M., Koivisto, S., Mannonen, P., Nieminen, M., Ruohomäki, V. & Vartola, A. (2007). Distributed and mobile work: Places, people and technology. Tampere: Otatieto. 206 p. ISBN 978-951-672-352-8

Andriessen, J.H.Erik & Vartiainen, M. (Eds.) (2006) Mobile Virtual Work: A New Paradigm? Heidelberg: Springer. 400 p. ISBN-10 3-540-28364-1

Vartiainen, M. (2006), Workspace methodologies – studying communication, collaboration and workscapes (Ed.), Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership, Report 2006/3.

Hyrkkänen, U. & Vartiainen, M. (2005) Mobiili työ ja hyvinvointi, Työpoliittinen tutkimus, nro 293. Helsinki: Työministeriö. 276 s.

Vartiainen, M., Lönnblad, J., Balk, A. & Jalonen, K. (2005) Mobiilin työn haasteet. Työpoliittinen tutkimus, nro 269. Helsinki: Työministeriö. 183 s. (Requirements of Mobile Work).

Vartiainen, M., Kokko, N. & Hakonen, M. (2004) Hallitse hajautettu organisaatio – paikan, ajan, moninaisuuden ja viestinnän johtaminen. Jyväskylä: Talentum. 238 s. (Management of dispersed organizations – leading space, time, diversity and communication) ISBN 952-14-0839-1

Book Chapters (by year)

Alahuhta, P., Sivunen, A, & Surakka, T. (2016) Virtual worlds supporting collaborative creativity. In Y. Sivan (ed.) Handbook on 3D3C virtual worlds: Applications, technologies and policies for three dimensional systems for community, creation and commerce. Germany: Springer-Verlag.

Vartiainen, M. (2015) Virtual spaces as workplaces: working and leading in virtual worlds. In: Ropo, A., Salovaara, P., Sauer, E. & de Paoli, D. (Eds.) Leadership in Spaces and Places, pp. 128-144. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Alahuhta, P., Sivunen, A, & Surakka, T. (in press) Virtual worlds supporting collaborative creativity. In Y. Sivan (ed.) Handbook on 3D3C virtual worlds:
 Applications, technologies and policies
 for three dimensional systems for community, creation and commerce. Germany: Springer-Verlag.

Palomäki, E., & Nordbäck, E. (2014). Bringing Playfulness and Engagement to Language Training Using Virtual Worlds: Student Experiences, Results and Best Practices from a Virtual Language Course. In C.A. DeCoursey & Shana Garrett (Eds.), Teaching and Learning in Virtual Worlds (95-115). Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Vartiainen, M. (2014) Hindrances and enablers of fluent actions in knowledge work. In: Sachse, P. & Ulich, E. (Hrsg.) Psychologie menschlichen Handelns: Wissen und Denken – Wollen und Tun, pp. 95-111. Langerich: Pabst Science Publishers.

Surakka, T. & Ahma-aho S. (2012). Using Second Life to teach and research virtual economy. In R. Hinrichs & C. Wankel (Eds.), Engaging the avatar: New frontiers in immersive education (pp. 341–365). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Bosch-Sijtema, P., Fruchter, R., Vartiainen, M. & Ruohomäki, V. (2011) Challenging New Ways of Working for Remote Managers in Global Collaborative Work Environments. In: Kelliher, C. & Richardson, J. (Eds.) New ways of organizing work. Developments, Perspectives, and experiences, pp. 160-175. New York: Routledge.

Vartiainen, M. (2011) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Teoksessa: Vartiainen, M. (toim.) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin, ss. 65-81. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011. Helsinki.

Vartiainen, M. (2011) Evidenssipohjainen johtaminen – onko sitä? Teoksessa: Juuti, P. (toim.) Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen, ss. 46-59. Vantaa: JTO.

Bosch-Sijtema, P., Fruchter, R., Vartiainen, M. & Ruohomäki, V. (2011) Challenging New Ways of Working for Remote Managers in Global Collaborative Work Environments. In: Kelliher, C. & Richardson, J. (Eds.) New ways of organizing work. Developments, Perscpectives, and experiences, pp. 160-175. New York: Routledge.

Sivunen, A. & Valo, M. (2010) Communication Technologies. In R. Ubell (Ed.) Virtual Teamwork: Mastering the Art and Practice of Online Learning and Corporate Collaboration, 137-157. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Andriessen, J.H. Erik & Vartiainen, M. (2009) Mobile virtual work in a globalising world. In: Battistelli, A. (Ed.) Innovation in the transformation of jobs and organizations, pp. 117-134. Roma: Di Renzo Editore.

Vartiainen, M. & Andriessen, J.H.Erik (2008) Virtual team-working and collaboration technologies. In: Chmiel, N. (Ed.) An introduction to work and organizational psychology – a European perspective, pp. 209-233. Oxford: Blackwell Publishing.

Vartiainen, M. (2008) Facilitating Mobile and Virtual Work. In: Wangel, C. (Ed.) 21st Century Management, A Reference Handbook, Vol. II, pp. 348-360. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ruohomäki, V. (2007) Hajautettu ja mobiili työ ­ havaintoja uusista työmuodoista. Julkaisussa: Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (toim.) Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta, 84-101. TOP1. Työ- ja organisaatiopsykologit ry:n vuosikirja. Helsinki: Edita.

Andriessen, E. & Vartiainen, M. (2006) Emerging mobile virtual work. In: Andriessen, E. & Vartiainen, M. (Eds.) Mobile Virtual Work: A New Paradigm? Pp. 3-12. Heidelberg: Springer.

Ruohomäki, V. (2006) Distributed and mobile work ­ promoting collaboration with the Teamwork Game. In: Vartiainen, M. (Ed.) Workspace methodologies ­ studying communication, collaboration and workscapes. Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership. Report 2006/3, p. 80-92.

Sivunen, A. (2006) Studying identification strategies in virtual teams: A communicative perspective [online]. In M. Vartiainen (Ed.) Workscape methodologies, 51–62. Helsinki: Helsinki University of Technology.

Vartiainen, M., Hakonen, M. & Kokko, N. (2006) Emergence of mobile virtual work: concepts, outcomes and challenges. In: Sachse, P. & Weber, W.G. (Hrsg.), Zur Psychologie der Tätigkeit, pp. 298-327. Bern: Huber.

Vartiainen, M. & Andriessen, E. (2006) Mobile virtual work: what we have learned? In: Andriessen, E. & Vartiainen, M. (Eds.) Mobile Virtual Work: A New Paradigm? Pp. 369-386. Heidelberg: Springer.

Vartiainen, M. (2006) Mobile virtual work – concepts, outcomes and challenges. In: Andriessen, E. & Vartiainen, M. (Eds.) Mobile Virtual Work: A New Paradigm? Pp. 13-44. Heidelberg: Springer.

Sivunen, A. (2005) Ryhmäidentiteetti hajautetuissa tiimeissä. (Group Identity in Virtual Teams). In J. Levonen, T. Järvinen & S. Kaupinmäki (Eds.) Tuovi2: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2004 -konferenssin yhteydessä pidetyn tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopisto: Hypermedialaboratorio.

Visuri, K., Hakonen, M., Kela, S., Pihlava, S., Lassenius, C. & Paasivaara, M. (2002) Initiation of a globally networked project. A case study. In: Luis M. Camarinha-Matos (Ed.) Collaborative business ecosystems and virtual enterprises. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, pp. 45-54.

Vartiainen, M. (2001) The functionality of virtual organizations. In: Suomi, R. (Ed.) Proceedings of t-world 2001, Helsinki 13.9.2001. Labour Policy Studies, No. 231, pp. 273-292. Finland: Ministry of Labour.

Vartiainen, M. (1999) Tuotantoryhmistä virtuaalisiin tiimeihin. Teoksessa: Jaakola, M., Ruohomäki, V. & Teikari, V. (toim.) Yhteistyöpeli tiimien kehittämisessä kokemuksia kentältä. HUT Industrial Management and Work and Organizational Psychology, Working Paper No 19, ss. 97-111. Espoo